BIBLIOTEKA W BIERUNIU STARYM

Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu Starym rozpoczęła swą działalność 16 stycznia 1949 roku. Zalążkiem księgozbioru stało się 298 woluminów, przekazanych przez Ministerstwo Oświaty.

Od chwili powstania biblioteki do 1955 r. nadzór merytoryczny nad placówką prowadziła Biblioteka powiatowa w Pszczynie. Następnie z chwilą powstania powiatu tyskiego, do którego włączono Bieruń Stary, nadzór ten przejęła Tyska Biblioteka powiatowa.

W 1975 r. w wyniku zmian administracyjnych kraju Bieruń stał się dzielnicą miasta Tychy. Od tej chwili bieruńska książnica została wcielona w strukturę organizacyjną tyskiej biblioteki, stając się jej filią. Kiedy w 1991 roku Bieruniowi przywrócono status miasta, biblioteka odzyskała samodzielność. Od 1992 roku jako Miejska Biblioteka Publiczna wchodzi w strukturę Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 mieści się w przestronnych pomieszczeniach przy ul. Chemików 45. Nasza Książnica posiada wypożyczalnię dla dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci, czytelnię prasy połączoną z czytelnią internetową.

Dzisiaj biblioteka posiada prawie 33 tysiące woluminy, obejmujące publikacje z różnych dziedzin wiedzy, literaturę piękną, dziecięcą oraz audiobooki. Jest organizatorem wielu imprez, m.in. spotkań autorskich, konkursów plastycznych, wycieczek , wyjazdów do teatru.

BIBLIOTEKA W BIERUNIU NOWYM

Gminna Biblioteka Publiczna w Bieruniu Nowym został a zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym w 1949 r. Jej otwarcie nastąpiło 19 kwietnia 1949 r. Księgozbiór biblioteczny liczył wówczas 674 woluminy. Placówka otwarta była 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Obsługiwała dodatkowo 4 punkty biblioteczne na terenie gminy.

Od 1949 r. do 1956 była samodzielną biblioteką, merytorycznie podlegającą Bibliotece powiatowej w Pszczynie. Od 1956 podlegała Tyskiej Bibliotece publicznej. Od 1975 do 1991 r. była filią nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Po odzyskaniu autonomii przez Bieruń, nowobieruńska książnica stała się filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bieruniu.

W 1996 r. uchwałą Rady Miasta Nr VII/3/96 z dn. 27.08.1996 r. filia została podniesiona do rangi Miejskiej Biblioteki Publicznej, stając się tym samym równorzędną z biblioteką staro bieruńską.

W tym samym roku przekazano do użytku nową placówkę „TRIADĘ”, gdzie swoją siedzibę znalazła biblioteka otrzymując przestronne pomieszczenia : wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci, czytelnię wraz ze stanowiskami internetowymi, pomieszczenia do gromadzenia i opracowania księgozbioru. W 2013 r. w „Triadzie” przeprowadzono generalny remont, dzięki czemu cały kompleks zyskał nowe oblicze.

Placówka liczy prawie 31 tys. książek , w tym: literaturę dla dorosłych, dzieci, popularną i audiobooki. Wraz z biblioteką staro bieruńską i Bieruńskim Ośrodkiem Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez bibliotecznych i miejskich.

BIBLIOTEKA W BIERUNIU STARYM

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11.00-18.00
Wtorek 10.00-16.00
Środa 11.00-19.00
Czwartek nieczynne dla czytelników
Piątek 11.00-18.00

 

 

BIBLIOTEKA W BIERUNIU NOWYM

Godziny otwarcia
Poniedziałek 11.00-18.00
Wtorek 10.00-16.00
Środa 11.00-19.00
Czwartek nieczynne dla czytelników
Piątek 11.00-18.00