NOWE ZASADY

BIBLIOTEKA W BIERUNIU STARYM

Miejska Biblioteka Publiczna w Bieruniu Starym rozpoczęła swą działalność 16 stycznia 1949 roku. Zalążkiem księgozbioru stało się 298 woluminów, przekazanych przez Ministerstwo Oświaty.

Od chwili powstania biblioteki do 1955 r. nadzór merytoryczny nad placówką prowadziła Biblioteka powiatowa w Pszczynie. Następnie z chwilą powstania powiatu tyskiego, do którego włączono Bieruń Stary, nadzór ten przejęła Tyska Biblioteka powiatowa.

W 1975 r. w wyniku zmian administracyjnych kraju Bieruń stał się dzielnicą miasta Tychy. Od tej chwili bieruńska książnica została wcielona w strukturę organizacyjną tyskiej biblioteki, stając się jej filią. Kiedy w 1991 roku Bieruniowi przywrócono status miasta, biblioteka odzyskała samodzielność. Od 1992 roku jako Miejska Biblioteka Publiczna wchodzi w strukturę Bieruńskiego Ośrodka Kultury.

Obecnie Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 mieści się w przestronnych pomieszczeniach przy ul. Chemików 45. Nasza Książnica posiada wypożyczalnię dla dorosłych, wypożyczalnię dla dzieci, czytelnię prasy połączoną z czytelnią internetową.

Dzisiaj biblioteka posiada prawie 33 tysiące woluminy, obejmujące publikacje z różnych dziedzin wiedzy, literaturę piękną, dziecięcą oraz audiobooki. Jest organizatorem wielu imprez, m.in. spotkań autorskich, konkursów plastycznych, wycieczek , wyjazdów do teatru.

BIBLIOTEKA W BIERUNIU NOWYM

Gminna Biblioteka Publiczna w Bieruniu Nowym został a zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym w 1949 r. Jej otwarcie nastąpiło 19 kwietnia 1949 r. Księgozbiór biblioteczny liczył wówczas 674 woluminy. Placówka otwarta była 3 razy w tygodniu po 2 godziny. Obsługiwała dodatkowo 4 punkty biblioteczne na terenie gminy.

Od 1949 r. do 1956 była samodzielną biblioteką, merytorycznie podlegającą Bibliotece powiatowej w Pszczynie. Od 1956 podlegała Tyskiej Bibliotece publicznej. Od 1975 do 1991 r. była filią nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach. Po odzyskaniu autonomii przez Bieruń, nowobieruńska książnica stała się filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bieruniu.

W 1996 r. uchwałą Rady Miasta Nr VII/3/96 z dn. 27.08.1996 r. filia została podniesiona do rangi Miejskiej Biblioteki Publicznej, stając się tym samym równorzędną z biblioteką staro bieruńską.

W tym samym roku przekazano do użytku nową placówkę „TRIADĘ”, gdzie swoją siedzibę znalazła biblioteka otrzymując przestronne pomieszczenia : wypożyczalnię dla dorosłych i dzieci, czytelnię wraz ze stanowiskami internetowymi, pomieszczenia do gromadzenia i opracowania księgozbioru. W 2013 r. w „Triadzie” przeprowadzono generalny remont, dzięki czemu cały kompleks zyskał nowe oblicze.

Placówka liczy prawie 31 tys. książek , w tym: literaturę dla dorosłych, dzieci, popularną i audiobooki. Wraz z biblioteką staro bieruńską i Bieruńskim Ośrodkiem Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez bibliotecznych i miejskich.

Godziny otwarcia biblioteki  podczas pandemii COVID – 19                    

Poniedziałek 11:00 – 17:30

Wtorek 10:00 – 15:30

Środa 11:00 – 17:30

Czwartek 13:00 – 16:00 (bez przerwy technicznej)

Piątek 10:00 – 15:30

Przerwa techniczna 13:00 – 13:30

Procedura przyjmowania książek w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 1 i 2 w Bieruniu w czasie trwania stanu epidemiologicznego w Polsce

 1. W czasie stanu epidemiologicznego Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 i 2 w Bieruniu świadczy usługi w ograniczonym zakresie.
 2. Obowiązują nowe godziny otwarcia biblioteki, czas pracy pracowników nie ulega zmianie.

Poniedziałek 11.00 – 17:30

Wtorek 10.00 – 15:30

Środa   11:00 – 17:30

Czwartek 13.00-16.00       (bez przerwy technicznej)

Piątek  10:00 – 15:30

Przerwa techniczna w godz. 13.00-13.30

 1. Do odwołania pozostaje zamknięta czytelnia i stanowiska komputerowe dla czytelników.
 2. Do odwołania Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 i 2 w Bieruniu nie organizuje spotkań, warsztatów, wyjazdów, wycieczek, lekcji bibliotecznych i innych form działalności kulturalnych.
 3. Do usług świadczonych w czasie epidemii zalicza się wyłącznie wypożyczanie oraz zwroty książek.
 4. Z dniem otwarcia Biblioteki będzie włączona usługa zamawiania i rezerwacji książek.
 5. Do odwołania czytelnicy nie będą wpuszczani do pomieszczeń biblioteki, a obsługa będzie w wyznaczonym miejscu.
 6. Czytelnicy będą obsługiwani z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Bibliotekarze zabezpieczeni będą w maseczkę, przyłbicę, rękawice, ponadto posiadają płyn do dezynfekcji rąk (rękawic) i płyn do dezynfekcji powierzchni oraz przebywają w odpowiedniej odległości, nie mniej niż 1,5 m.
 7. Kierownik zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu dla czytelników informacji o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, informacji o liczbie obsługiwanych czytelników                            i o godzinach przerw technicznych.
 8. Przewidziane są dwie przerwy techniczne w godzinach: 13:00 – 13:30 oraz po zakończeniu obsługi czytelników. Podczas przerwy technicznej należy zdezynfekować wszystkie wspólne powierzchnie tj.: stoliki, lady, klamki itp.
 9. W bibliotece, w wyznaczonym miejscu może przebywać tylko jeden czytelnik. Pozostali czytelnicy ustawiają się w kolejce, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 10. Zwracane książki odkładane są w wyznaczone miejsce, opatrzone datą zwrotu. Nie wolno dezynfekować książek.
 11. Po odbytej 5-dniowej kwarantannie książki wracają na półkę gotowe do ponownego wypożyczenia.
 12. Po zakończeniu obsługi czytelników, 30 min. przed zamknięciem biblioteki należy zdezynfekować, blaty, stoliki, klawiatury, krzesła, słuchawki telefonów, klamki i włączniki światła.
 13. Zużyte rękawiczki i maseczki wyrzucamy do wyznaczonego pojemnika, zawiązujemy worek i odnosimy w wyznaczone miejsce.
 14. W ciągu dnia, w miarę możliwości należy wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki.
 15. Wszyscy pracownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:

– prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem minimum 30 sekund,

– unikanie dotykania twarzy,

– zachowanie bezpiecznej odległości między współpracownikami,  min. 1,5 m.

– zasłanianie nosa i ust podczas obsługi czytelników,

– w przypadku pojawienia się objawów chorobowych o charakterze wirusowym (kaszel, katar, temperatura) nie przychodzić do pracy  i zwrócić się o pomoc medyczną.

 1. W/w procedury obowiązywać będą od dnia otwarcia Biblioteki po odwołaniu stanu epidemiologicznego.

W/w procedury obowiązywać będą od dnia otwarcia Biblioteki do odwołania  stanu epidemiologicznego.