Strona główna/Biblioteki/Przyjmowanie książek w czasie epidemii

Przyjmowanie książek w czasie epidemii

 1. W czasie stanu epidemiologicznego Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 i 2 w Bieruniu świadczy usługi w ograniczonym zakresie.
 2. Obowiązują nowe godziny otwarcia biblioteki, czas pracy pracowników nie ulega zmianie.
  PONIEDZIAŁEK 11:00-18:00
  WTOREK 11:00-18:00
  ŚRODA 11:00-18:00
  CZWARTEK 12:00-16:00 (bez przerwy technicznej)
  PIĄTEK 9:00-16:00
  Obowiązuje przerwa techniczna 13:00-13:30
 3. Do odwołania pozostaje zamknięta czytelnia i stanowiska komputerowe dla czytelników.
 4. Do odwołania Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 i 2 w Bieruniu nie organizuje spotkań, warsztatów, wyjazdów, wycieczek, lekcji bibliotecznych i innych form działalności kulturalnych.
 5. Do usług świadczonych w czasie epidemii zalicza się wyłącznie wypożyczanie oraz zwroty książek.
 6. Z dniem otwarcia Biblioteki będzie włączona usługa zamawiania i rezerwacji książek.
 7. Do odwołania czytelnicy nie będą wpuszczani do pomieszczeń biblioteki, a obsługa będzie w wyznaczonym miejscu.
 8. Czytelnicy będą obsługiwani z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Bibliotekarze zabezpieczeni będą w maseczkę, przyłbicę, rękawice, ponadto posiadają płyn do dezynfekcji rąk (rękawic) i płyn do dezynfekcji powierzchni oraz przebywają w odpowiedniej odległości, nie mniej niż 1,5 m.
 9. Kierownik zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu dla czytelników informacji o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, informacji o liczbie obsługiwanych czytelników i o godzinach przerw technicznych.
 10. Przewidziane są dwie przerwy techniczne w godzinach: 13:00 - 13:30 oraz po zakończeniu obsługi czytelników. Podczas przerwy technicznej należy zdezynfekować wszystkie wspólne powierzchnie tj.: stoliki, lady, klamki itp.
 11. W bibliotece, w wyznaczonym miejscu może przebywać tylko jeden czytelnik. Pozostali czytelnicy ustawiają się w kolejce, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 12. Zwracane książki odkładane są w wyznaczone miejsce, opatrzone datą zwrotu. Nie wolno dezynfekować książek.
 13. Po odbytej 5-dniowej kwarantannie książki wracają na półkę gotowe do ponownego wypożyczenia.
 14. Po zakończeniu obsługi czytelników, 30 min. przed zamknięciem biblioteki należy zdezynfekować blaty, stoliki, klawiatury, krzesła, słuchawki telefonów, klamki i włączniki światła.
 15. Zużyte rękawiczki i maseczki wyrzucamy do wyznaczonego pojemnika, zawiązujemy worek i odnosimy w wyznaczone miejsce.
 16. W ciągu dnia, w miarę możliwości należy wietrzyć wszystkie pomieszczenia biblioteki.
 17. Wszyscy pracownicy biblioteki zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem minimum 30 sekund,
- unikanie dotykania twarzy,
- zachowanie bezpiecznej odległości między współpracownikami, min. 1,5 m.
- zasłanianie nosa i ust podczas obsługi czytelników,
- w przypadku pojawienia się objawów chorobowych o charakterze wirusowym (kaszel, katar, temperatura) nie przychodzić do pracy i zwrócić się o pomoc medyczną.

W/w procedury obowiązywać będą od dnia otwarcia Biblioteki po odwołaniu stanu epidemiologicznego.
W/w procedury obowiązywać będą od dnia otwarcia Biblioteki do odwołania stanu epidemiologicznego.

do góry