Strona główna/Biblioteki/Regulamin wrzutni książek

Regulamin wrzutni książek

Regulamin korzystania z wrzutni bibliotecznej Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1 i 2 w Bieruniu

 1. Wrzutnia biblioteczna służy tylko do zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych (książek).
 2. Wrzutnia dostępna jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Materiały biblioteczne należy wkładać delikatnie do wrzutni, pojedynczo i zawsze grzbietem do środka urządzenia.
 4. Zwrócone zbiory będą wyjmowane z wrzutni i rejestrowane w systemie bibliotecznym w każdym dniu roboczym o godzinie 10:00 oraz 15:00. Materiały biblioteczne umieszczone we wrzutni po godz. 15:00 będą rejestrowane w następnym dniu roboczym.
 5. Czytelnik jest zobowiązany do weryfikacji stanu swojego konta w następnym dniu roboczym po dokonaniu zwrotu za pomocą wrzutni.
 6. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłaszane bezpośrednio w bibliotece lub mailowo
  na adres: biblioteka@bok.bierun.pl
 7. W przypadku nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych naliczenie opłaty następuje w dniu rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia ww. materiałów do wrzutni.
 8. Oddanie poprzez wrzutnię przetrzymanych zbiorów bibliotecznych nie zwalnia Czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.
 9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanego wcześniej zniszczenia oddanych zbiorów, Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się
  do Czytelnika z prośbą o wyjaśnienia oraz dochodzenia roszczeń.
 10. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi określonymi w pkt.1.
 11. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2022 roku.
do góry