O nas

Bieruński Ośrodek Kultury rozpoczął działalność w 1992 roku, kiedy to został wpisany do księgi rejestrowej miasta. Pierwszym kierownikiem, a następnie dyrektorem BOK-u została pani Irena Grabowska. Główną siedzibą był i jest nadal kinoteatr „Jutrzenka”, w następnych latach rozszerzył swą działalność o kolejne obiekty: dk „Gama”, RCKG „Remiza” i dk „Triada”. W działalność kulturalną włączona została także Miejska Biblioteka Publiczna nr 1 i nr 2. W 2004 r. dyrektorem została pani Zofia Łabuś, pod której skrzydłami BOK kontynuował dotychczasową działalność, rozszerzając ją o kolejne wydarzenia społeczno-kulturalne m.in. „Dni Teatru”, które wpisały się w tradycję kulturalną Bierunia. Kolejne zmiany na stanowisku dyrektora przyniósł marzec 2019 roku, kiedy stanowisko to objęła Joanna Lorenc.

Od początku działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury wśród priorytetów znalazły się: edukacja artystyczna i kulturalna mieszkańców miasta w każdym wieku, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz współpraca z lokalną społecznością na rzecz realizacji wspólnych działań społeczno-kulturalnych. Cały czas organizowane są spektakle, spotkania literackie, koncerty, wieczorki poetyckie, spotkania z autorami książek dla dzieci i dorosłych oraz jasełka uczniów bieruńskich szkół i przedszkoli. Bieruński Ośrodek Kultury jest głównym organizatorem imprez plenerowych takich jak: Dzień Dziecka i Noc Świętojańska, współorganizuje również Dni Bierunia, Dożynki oraz festyny osiedlowe, a latem 2019 roku po raz pierwszy zorganizował cykl niedzielnych warsztatów i recitali pod wspólną nazwą „Letni Rynek”. Swoją siedzibę znalazły w nim także bieruńskie chóry „Polonia” i „Harmonia” oraz zespoły teatralne: Teatr ruchu i tańca „Epidemia” -  działający do lutego 2019 roku, młodzieżowa grupa teatralna „Fantom” oraz „Teatr dla Dorosłych”. Wspólnie z Jezuickim Centrum Kształcenia Ustawicznego (2019/2020) oraz z Akademią WSB (2020/2021) realizuje także zajęcia dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w postaci wykładów i warsztatów, podczas których seniorzy mogą zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności.

Bieruński Ośrodek Kultury wciąż się rozwija, starając się pozyskiwać fundusze dla rozwoju, lepszego działania i promocji miasta i jego mieszkańców, pamiętając przede wszystkim o lokalnym dziedzictwie kulturowym.

Od lutego 2020 r. BOK realizuje projekt o nazwie „OgarniaMY Młodych”, który ma na celu zaangażowanie mieszkańców (szczególnie ludzi młodych) we współtworzenie kulturalnego życia miasta. Bieruński Ośrodek Kultury otrzymał na to środki w ramach grantu z Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Pracownicy Bieruńskiego Ośrodka Kultury

 

Dyrektor - Joanna Lorenc
Zastępca dyrektora - Adam Kondla
Kierownik DK Gama - Krzysztof Myalski
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej - Jolanta Tkaczewska
Specjalista ds edukacji i animacji kultury - Magdalena Górkiewicz
Grafik, Specjalista ds promocji - Katarzyna Skiba

do góry