Orkiestra dęta KWK "Piast"

Orkiestra Dęta KWK „Piast” powstała w 1975 roku z inicjatywy pracowników, a jednocześnie muzyków i pasjonatów, Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”. Zadebiutowała 8 marca tego samego roku koncertem z okazji Dnia Kobiet. Orkiestra pierwszy znaczący sukces osiągnęła już trzy lata później, zdobywając w 1988 roku pierwsze miejsce na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Jaworznie.

Pierwszym dyrygentem orkiestry był Bogusław Guwer, następnie Henryk Synowiec. Znaczne sukcesy orkiestra odniosła pod dyrekcją Zygmunta Kunerta. Kolejnym dyrygentem był Zygmunt Pyrek, a od 2004 r. orkiestrę prowadzi Pan Andrzej Sapiński. W dorobku Orkiestry jest wiele cennych nagród i wyróżnień.

Najważniejsze z nich to:
I miejsce w VII Przeglądzie Górniczych Orkiestr Dętych Organizowanym przez Jaworznicko-Mikołowskie Gwarectwo Górnicze w 1988 roku;
II miejsce w II Przeglądzie Zakładowych Orkiestr Dętych Oddziału Śląskiego PZChiO w Miechowicach w 1989 roku;
Nagroda „Złote Liście Łazisk” w III Ogólnopolskiej Rewii Orkiestr Dętych w 1997 roku;
W Przeglądzie Orkiestr Dętych Nadwiślańskiej Spółki Węglowej:
I miejsce w latach 1995 i 1996,
II miejsce w 1997 roku,
III miejsce w latach 1998 i 2000.
Orkiestra regularnie występowała także w Przeglądzie Orkiestr Dętych Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego (lata: 2006, 2007, 2009, 2011, 2015 i 2017). Warto dodać, że w 2006 r. Orkiestra wykonała utwór skomponowany przez znanego kompozytora i pianistę Janusza Kohuta z okazji 25. Rocznicy strajku w KWK „Piast” - najdłuższego strajku podziemnego stanu wojennego „14 dni pod ziemią’’.

W dorobku Orkiestry są trzy płyty. Ostatnia - płyta z kolędami, będąca efektem ogromnej popularności corocznych koncertów kolędowych w parafiach Dekanatu Bieruń, na obszarze Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego - została nagrana w kwietniu 2010 roku. Za upowszechnianie kultury, w 2013 roku Orkiestra otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego Clemens Pro Cultura. W związku ze zmianami organizacyjnymi w KWK „Piast”, w lipcu 2016 roku Orkiestra zmieniła formę organizacyjną i stała się stowarzyszeniem, które kontynuuje bogaty dorobek artystyczny Górniczej Orkiestry jako spadkobierca jej tradycji.

W 2017 roku Orkiestra brała udział w koncercie kończącym dwuletni program unijny realizowany przez Powiat Bieruńsko-Lędziński „Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie”.

W 2018 r. na wniosek senatora Czesława Ryszki Stowarzyszenie otrzymało nagrodę od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego za wkład w podtrzymywanie Kultury Dętej na Śląsku.

Obecnie orkiestra liczy 50 osób. Jej skład jest sukcesywnie odmładzany, co pozwala kontynuować tradycje muzyczne oraz poszerzać repertuar o muzykę współczesną, rozrywkową i klasyczną. Orkiestra aktywnie angażuje się w organizację wielu uroczystości na różnych szczeblach, uświetniając swoimi występami święta rocznicowe, państwowe, miejskie, parafialne oraz górnicze.

Orkiestra KWK Piast

 

do góry