Strona główna/Biuletyn Informacji Publicznej/Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018 poz. 180) Urząd Miejski w Bieruniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP:

adres skrzynki podawczej BOK-u: /BOKBierun/SkrytkaESP

Do korzystania z usług urzędu w postaci elektronicznej konieczne jest:
1) posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (zakładka "Załóż Konto") - konto jest bezpłatne,
2) posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub posiadanie profilu zaufanego ePUAP

Bardzo ważne jest, aby dokumenty elektroniczne spełniały następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumenty elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów, w przypadku przesłania korespondencji za pośrednictwem ePUAP;
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
   - płyta CD lub DVD
   - pamięć masowa USB
  (Wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru);
 • dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument (nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek).

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF, XPS, XLS
 • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 • PDF
 • ZIP

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych nie spełniających powyższych wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Bieruński Ośrodek Kultury
Pierwsza publikacja
Kondla Adam 2021-05-17 14:49
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Adam Kondla 2021-05-17 14:46
Zatwierdzenie
Joanna Lorenc 2021-05-17 14:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
8
do góry