Nasze zespoły na przeglądzie w Brennej!

Zespół „Ściernanianeczki”, reprezentujący Bieruński Ośrodek Kultury, zajął  III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych – Brenna! Zespół wykonał obrzęd „Chrzciny” według scenariusza Małgorzaty Żołneczko. W tym samym przeglądzie brała również udział nasza druga grupa – „Nowobierunianki”👏