XI SPOTKANIE Z TRADYCJĄ W „REMIZIE”

5 stycznia po raz XI w „Remizie” odbyło się spotkanie z Tradycją, tym razem pod hasłem

„Hej, kolęda, kolęda”. Publiczność była bardzo zróżnicowana od rodziców, rodzeństwo, dziadków, babcie, seniorów oraz Władze Miasta w osobach: Z-cy Burmistrza pana Sebastiana Macioła, Wice Przewodniczącej Rady Miejskiej pani Krystyny Wróbel oraz Radnego Stanisława Jureckiego. Gościliśmy Dyrektora P3 panią Jolantę  Gałkę-Klęczar i Dyrektora BOK panią Zofii Łabuś.

Spotkanie rozpoczęło się od programu przygotowanego przez  przedszkolanki panie: Kamilę Łyżwińską-Grubecką, Monikę Sobuś, Katarzynę Jaworską i przedszkolaków, z ciekawym tytułem „Bajkowe kolędowanie”. Do Stajenki, przychodzą oddać pokłon i dary Dzieciątku, różne postaci bajkowe (m.in.Czerwony Kapturek, Pinokio, Pszczółka Maja),  wprowadzeniem są melodie ze znanych kolęd,  do których zostały napisane  słowa, pod postać bajkową. Nie zabrakło również choreografii tanecznej Aniołów i Śnieżynek – ubranych w piękne, białe stroje.

W drugiej części spotkania mieliśmy możliwość zobaczenia spektaklu pt. „Wilijo” przygotowanego przez nauczycieli, rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego i Kolędników z RZDPiT „Ziemia bieruńska”. Scenariusz został napisany na potrzeby zespołu Bierunianki przez panią Urszulę Hudzikowską w 1999 r. a ukazuje tradycje   wigilijne Śląska,  zaprezentowane w gwarze śląskiej. Na zakończenie Wiliji,  rodzinę odwiedzają kolędnicy.

W bieżącym roku nad całością czuwały panie: Marta Patola i Justyna Pociennik. Aktorzy: Marta Patola, Rafał Borkowy, Państwo Kobiór, Paulina Poznańska, Karolina Antos, Nocolas Brewczyk, Julia Kobiór, Elżbieta Święcicka, Sabina Czarnecka.