Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Bieruński Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bok.bierun.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Bieruński Ośrodek Kultury.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Skiba, adres e-mail: bok@bok.bierun.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 699 670 652. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Kinoteatr "Jutrzenka" ul. Spiżowa 4, 43-150 Bieruń (obiekt dwukondygnacyjny - parter i piętro)

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Spiżowej

 • Wejście do budynku posiada schody i podjazd dla wózków.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym sala widowiskowa.
 • Przy budynku (na rynku) ok. 50m znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.
 • Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada:

 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dom Kultury "Gama" ul. Chemików 39a, 43-150 Bieruń (obiekt dwukondygnacyjny - parter i piętro)

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Chemików

 • Wejście do budynku posiada schody i windę.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze, w tym sala widowiskowa.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind wewnętrznych,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze "Remiza" ul. Remizowa 19, 43-155 Bieruń (obiekt jednokondygnacyjny - parter)

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Remizowej

 • Budynek posiada wejście bez ograniczeń dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.
 • Z tyłu budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.
 • Budynek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada:

 • obszarów kontroli dostępu,
 •  informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dom Kultury "Triada" ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (obiekt dwukondygnacyjny - piętro)

Dom Kultury "Triada" znajduje się na I piętrze budynku. Do budynku prowadzi wejście z prawej strony przy parkingu wjeżdżając od ul. Jagiełły.

 • Wejście do budynku posiada schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych, a następnie windę prowadzącą na piętro.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest cały obiekt.
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • obszarów kontroli dostępu,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

 

Miejska Biblioteka nr 1 w Bieruniu ul. Chemików 39a, 43-150 Bieruń (obiekt dwukondygnacyjny - parter)

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Chemików

 • Wejście do budynku posiada schody i windę.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia na parterze.
 • Przy budynku znajduje się parking bez wyznaczonych iejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • obszarów kontroli dostępu,
 • wind wewnętrznych,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Dom Kultury "Triada" ul. Jagiełły 1, 43-155 Bieruń (obiekt dwukondygnacyjny - parter)

Dom Kultury "Triada" znajduje się na parterze budynku. Do budynku prowadzi wejście z prawej strony przy parkingu wjeżdżając od ul. Jagiełły.

 • Wejście do budynku posiada schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest cały obiekt.
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
 • Możliwe wejście do budynku z psem asystującym.

Budynek nie posiada:

 • toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • obszarów kontroli dostępu,
 • pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2021-03-16 Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_wzór_formularza_012021 BOK.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
Raport_o_stanie_zapewniania_dostępności_wzór_formularza_012021 BOK.docx 79.04KB -
do góry