Strona główna/Projekty/Gra/Brama Opawska - Brama Krakowska

Brama Opawska - Brama Krakowska

Ten wpis to element gry miejskiej Q PRZYGODZIE. Aby wziąć w niej udział, weź kartę do gry, która dostępna jest w kt. Jutrzenka, dk. Gama, obok rzeźby Utopca na bieruńskim rynku oraz w Bistro Karlik (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 212) i Kebab Antalya (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 274)

Brama krakowska

Kwadratowy rynek, położony w centrum miasta o regularnym planie, pełnił często funkcję placu targowego. Miejsce to było otoczone domami mieszkańców. Ulice odchodziły od rynku pod kątem prostym. Miasto Bieruń, do pożaru w połowie XIX w., posiadało drewnianą zabudowę. Wyjątek stanowił wzniesiony w XVIII w. murowany kościół oraz kilka kamienic. Bieruń od samych początków swej lokacji był miastem otwartym. Nie posiadał murów, wałów miejskich i prowadzących do niego bram, choć wg materiałów kartograficznych, swoistym murem były otaczające ze wszystkich stron osady cieki wodne - naturalne i sztuczne. Zabudowa koncentrowała się wokół rynku i otaczających go uliczek, a w dalszym planie wokół miasteczka rozmieszczony był pas stodół. Używane potocznie nazwy: Brama Krakowska i Brama Opawska są jedynie określeniem wylotów głównego traktu przecinającego miasto, zlokalizowanych przy dwóch mostach rzecznych. Od dawien dawna Bieruń w zapiskach określany był jako miasteczko.

Zadanie: Przespaceruj się do Bramy Krakowskiej (głównym traktem przecinając rynek starego miasta) i policz ile kroków w przybliżeniu liczył dawny teren Bierunia.
do góry