Grobla

Ten wpis to element gry miejskiej Q PRZYGODZIE. Aby wziąć w niej udział, weź kartę do gry, która dostępna jest w kt. Jutrzenka, dk. Gama, obok rzeźby Utopca na bieruńskim rynku oraz w Bistro Karlik (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 212) i Kebab Antalya (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 274)

Grobla

Stoisz na Grobli - jednej z trzech takiego typu budowli w całej Europie!

Decyzja o budowie Grobli zapadła w 1530 r. ze względu na zbyt duże zagrożenie zalaniem przez Staw Bieruński. Właściciele ziemscy domagali się zbyt dużych odszkodowań za poniesione straty. Przy budowie grobli trzymano się kilku podstawowych zasad, gwarantujących bezpieczeństwo i powodzenie inwestycji. Zwracano uwagę, aby grunt pod groblę i sama budowla były mało przepuszczalne. Starannie usuwano drewno i grubsze korzenie, które butwiejąc, mogłyby utworzyć szczeliny grożące przerwaniem tamy. Ubitą ziemię, stanowiącą podstawę konstrukcji, obsadzano wikliną i zabezpieczano płatami darni. Starano się unikać wybierania ziemi z dna przyszłego stawu, aby nie naruszyć równowagi biologicznej, niezbędnej do dobrego chowu narybku. Specjalne urządzenia nawadniająco-spustowe (zwane mnichami lub basztami) wbudowywano w groblę, co pozwalało na regulację poziomu natlenionej, świeżej wody. Do ich budowy najchętniej używano drzewa dębowego lub jodłowego, dobrze wysuszonego, które mimo to musiało być co jakiś czas wymieniane. Sztuczne stawy okresowo osuszano, a na ich dnie uprawiano zboże (najczęściej owies) lub wykorzystywano je na łąkę lub pastwisko. Była to z jednej strony forma regeneracji gruntów stawowych (karpie żywiono w sposób naturalny), z drugiej zaś wynik ekonomicznej kalkulacji. Podczas przesuszania stawów gleba dna traciła kwasowość, co przyczyniało się do niszczenia trzciny, tataraku i szuwarów.

Zadanie: W Wielkim Stawie Bieruńskim było 3,5 tysiąca kop ryb. 1 kopa = 60 szt. Oblicz ile sztuk ryb było w stawie.
do góry