Hamrowizna

Ten wpis to element gry miejskiej Q PRZYGODZIE. Aby wziąć w niej udział, weź kartę do gry, która dostępna jest w kt. Jutrzenka, dk. Gama, obok rzeźby Utopca na bieruńskim rynku oraz w Bistro Karlik (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 212) i Kebab Antalya (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 274)

Hamrowizna

Historia tego miejsca rozpoczyna się w 1830 roku, kiedy zostaje wybudowany budynek, w którym swoją siedzibę ma Królewski Pruski Urząd Celny. Wokół gmachu znalazły się zabudowania gospodarcze, remizy towarowe, gospoda dla podróżnych, faktorie solne, a także domy mieszkalne.
Wydarzenie to dało początek nowej osadzie, która tu powstała i została nazwana Nowy Bieruń (1833 rok). W tym czasie w mieście znajdował się również Główny Urząd Pocztowy, budynek sądu z prawem sadzenia przestępstw kryminalnych oraz posterunek policji. Już w 1860 roku osada liczyła 426 mieszkańców, głównie byli to celnicy, urzędnicy pocztowi i kolejarze.
Dzisiejszy rejon skrzyżowania ulic Wawelskiej i Warszawskiej stanowi historyczne centrum Nowego Bierunia zwane Hamrowizną. Z nazwą tą wiążę się historia:
Gdy szosa nowobieruńska zaczęła powoli tracić na znaczeni, a Urząd Celny przeniesiono do Mysłowic, budynek ten zostaje sprzedany, a jego nowym właścicielem staje się Carl Hammer - kupiec i spedytor. Jego rodzina już wcześniej prowadziła w tym miejscu sklep, z odzieżą, suknem i tkaninami. Od tamtego czasu budynek wraz z pobliską okolicą nazywana jest potocznie przez mieszkańców Hamrowizną.

Przeczytaj poniżej jak dawniej udawało się kupcom nie płacić zbyt wysokiego cła:

Wycinek z gazety

 Zadanie: Rozwiąż krzyżówkę, która znajduje się na karcie do gry.

By dokończyć grę, zeskanuj ostatni czerwony kod qr - znajdziesz go w pobliżu Pomnika Powstańców Śląskich.

do góry