O czym Gołys szumi?

Pierwsze spotkanie realizatorów odbyło się 21.09.2020 r., podczas którego zaprezentowano chętnym ideę zbierania historii mówionych o naszym mieście. Kolejne wydarzenie to warsztaty z historii mówionej prowadzone przez historyka, edukatora, badacza historii lokalnej, pisarza Mirosława Skrzypczyka, które odbyło się 25 września 2020 r. Skierowane było ono do wszystkich mieszkańców miasta i poprzedzało cykl spotkań młodzieży, dotyczących realizacji filmu o Bieruniu. Spotkania odbywały się od końca września do początku listopada, w których trakcie opracowano scenariusz filmu bazującego na zebranym materiale, rozmowach z mieszkańcami najstarszego pokolenia, opracowano kostiumy, muzykę, wybrano scenografię i plan filmowy. Kolejnym etapem tego zadania było kręcenie zdjęć filmowych z udziałem młodzieży oraz aktorów z lokalnego teatru. Zdjęcia kręcono przez kilka dni od 7 do 11 listopada w różnych przestrzeniach Bierunia. Efektem pracy reżyserskiej, aktorskiej i montażowej jest powstały film o lokalnych, zapomnianych zdarzeniach z przeszłości miasta zatytułowany „O czym Gołys szumi”, który jest świadectwem zainteresowań lokalną przeszłością, integracji środowisk oraz współpracy międzypokoleniowej.

do góry