Strona główna/Projekty/Gra/Stara szkoła pruska

Stara szkoła pruska

Ten wpis to element gry miejskiej Q PRZYGODZIE. Aby wziąć w niej udział, weź kartę do gry, która dostępna jest w kt. Jutrzenka, dk. Gama, obok rzeźby Utopca na bieruńskim rynku oraz w Bistro Karlik (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 212) i Kebab Antalya (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 274)

Stara szkoła

Pierwszy projekt obowiązkowej szkoły powszechnej narodził się w Prusach prawie 200 lat temu. Ich ówczesny władca, Fryderyk Wilhelm III, chcąc wzmocnić pozycję kraju po klęsce w wojnach napoleońskich, zdecydował się na przeprowadzenie głębokich reform prawnych, politycznych i społecznych. Ministerstwo edukacji wprowadziło obligatoryjne egzaminy państwowe i certyfikaty dla wszystkich nauczycieli oraz ustanowiło szkolny egzamin końcowy, jako warunek ukończenia przez dziecko szkoły państwowej. Do życia został powołany również złożony system urzędniczy, mający nadzorować szkoły w całym kraju.

Właściwe dzieje nowobieruńskiej szkoły rozpoczęły się w 1824 roku w związku z usytuowaniem na terenie granicznego Zabrzegu placówki celnej i napływem pruskich urzędników wraz z rodzinami. Wyszło zatem polecenie na zorganizowanie zajęć szkolnych dla dzieci pochodzących z okolicznych miejscowości takich jak : Kopciowice, Zabrzeg, Czarnuchowice, Porąbek, Kopań, Ściernie i Górki. Największym problemem wśród uczniów nie była edukacja, a frekwencja na zajęciach.

Zadanie: Pomóż nauczycielowi przeprowadzić egzamin końcowy i wymyśl zadanie, które zweryfikuje wiedzę z algebry. Zapisz je na karcie gry w odpowiednim miejscu.
do góry