Strona główna/Projekty/Gra/Zabrzeg - pobór myta

Zabrzeg - pobór myta

Ten wpis to element gry miejskiej Q PRZYGODZIE. Aby wziąć w niej udział, weź kartę do gry, która dostępna jest w kt. Jutrzenka, dk. Gama, obok rzeźby Utopca na bieruńskim rynku oraz w Bistro Karlik (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 212) i Kebab Antalya (Bieruń Nowy, ul. Warszawska 274)

Komora celna na Zabrzegu

Przez wiele wieków Wisła w tym miejscu była rzeką graniczną, co wiązało się z umiejscowieniem poboru cła oraz obecnością strażników-celników. Od 1457 roku do 1526 roku była to granica pomiędzy Królestwem Czech a Królestwem Polskim. Później Śląsk wraz z Koroną Czeską przeszedł pod władanie dynastii Habsburgów. Ten stan utrzymał się do 1742 roku, kiedy to po I wojnie śląskiej prawie cały Śląsk przypadł Królestwu Prus. Po pierwszym rozbiorze Polski granica prusko-polska stała się granicą prusko (później niemiecko) -austriacką i taki stan utrzymał się do końca I wojny światowej.

W latach powojennych Wisła rozgraniczała - wchodzące w skład odradzającej się Rzeczpospolitej - Babice i - znajdujący się na terenie państwa niemieckiego w wydzielonym obszarze plebiscytowym - Bieruń. W tym czasie w Nowym Bieruniu stacjonował oddział francuskiego wojska pod dowództwem młodego Charlesa de Gaulle’a, który miał za zadanie między innymi strzec granicy niemiecko-polskiej na Wiśle.

Gdy - w wyniku powstań śląskich i plebiscytu - część Górnego Śląska przypadła II Rzeczpospolitej, most między Bieruniem a Babicami łączył autonomiczne województwo śląskie z województwem krakowskim.
Po względnie spokojnym dwudziestoleciu międzywojennym historia mostu nad Wisłą stała się burzliwa, a określenie to można potraktować dosłownie. Podczas II wojny światowej most został dwukrotnie zniszczony. Po raz pierwszy we wrześniu 1939 roku, podczas odwrotu Wojska Polskiego, a po raz drugi pod koniec II wojny światowej (prawdopodobnie w styczniu 1945 roku) przez Wehrmacht.

Od 1945 roku Wisła płynąca pod mostem stała się znów granicą pomiędzy województwami, które zmieniały swój zasięg terytorialny i nazwy. Po stronie górnośląskiej było to kolejno: województwo śląskie, stalinogrodzkie, katowickie i obecnie - znów - śląskie. Po stronie małopolskiej większość czasu było to województwo krakowskie, a od reformy w 1998 roku - małopolskie.

I ciekawostka :) Wśród mieszkańców Bierunia istnieje żart na temat mostu: "Most cudów - wjeżdzasz na kole a wyjeżdzasz na rowerze".

Zadanie - zagadka: Krowa stała na granicy czesko-francuskiej. Do którego państwa należała krowa?
do góry