UTW

 Uniwersytetu Trzeciego Wieku wita!

 
Uniwersytet Trzeciego Wieku skierowany jest do osób 50+. Warunkiem udziału jest złożenie wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego w dowolnym obiekcie Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz uiszczenie opłaty administracyjnej. Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany, wejdź s zakładkę "Rekrutacja".

 

Olimpiada w łazach

 

 

do góry