Strona główna/UTW/Ogólne informacje

Ogólne informacje

Logo UTW w BieruniuUniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Bieruniu z myślą o aktywizacji intelektualnej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się przecież wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe, można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność — najpierw wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później — systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności, a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego. Słuchaczem uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Bieruniu bądź w okolicy, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem niezależnie od stopnia wykształcenia. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabywa się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej. Uniwersytet Trzeciego Wieku skierowany jest do osób 50+.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w zajęciach.

Bliższe informacje:
Koordynator UTW Bieruń Stary: Joanna Lorenc (tel. 32 216 40 16)
Koordynator UTW Bieruń Nowy: Adam Kondla (tel. 32 216 21 18, kom. 577 513 400)

Dodatkowe informacje na stronie http://www.wsb.edu.pl/utw

Opłata administracyjna - 75 zł za I semestr

płatne gotówkłą w siedzibie BOK lub na konto: Bank Spółdzielczy TYCHY: 54 8435 0004 0000 0000 7751 0001

Bieruński Ośrodek Kultury, 43-150 Bieruń, ul. Spiżowa 4

z dopiskiem: UTW Bieruń 2023- I semestr / koniecznie proszę podać imię i nazwisko wpłacającego słuchacza UTW

 

do góry