Chór „HARMONIA”


Chór „Harmonia”, a w zasadzie Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” rozpoczęło swoją działalność 22 kwietnia 1954 r. Jego powstanie było efektem wieloletnich tradycji śpiewaczych sięgających końca 19 w. wzmocnionych po 1925 r., kiedy powołano rzymskokatolicką parafię w Bieruniu Nowym. O objęcie funkcji dyrygenta poproszono mgr Władysława Smołuchę, Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Oświęcimiu. Chór wówczas liczył aż 97 czynnych i 37 wspierających członków. W okresie pierwszych czterech lat działalności wielokrotnie brał udział w festiwalach i zjazdach śpiewaczych, gdzie zdobywał czołowe miejsca, uzyskując opinie ekspertów jako jeden z najlepiej działających chórów na terenie oddziału katowickiego, także jako organizatora jednego ze zjazdów śpiewaczych w Bieruniu Nowym. Jako największe sukcesy tamtego okresu możemy wymienić II miejsce na konkursie śpiewaczym okręgu pszczyńskiego w 1955 r. oraz IV miejsce 1958 r. Chór, oprócz działalności muzycznej organizował wycieczki, spotkania towarzyskie i zabawy. Zorganizował także zespół mandolinowy liczący 14 osób. W latach 1959 – 1977 działalność chóru była zawieszona. Po reaktywacji Chór zwiększył swoją aktywność. Do 1986 r. wystąpił ponad 200 razy, w tym również podczas papieskiej wizyty w Oświęcimiu i Katowicach w 1979 i 1983 r. Następnie funkcję dyrygenta przejął Gerard Miś, który zaproponował oficjalną nazwę zespołu: Chór Mieszany „Harmonia” przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. Swe obowiązki pełnił do 25 listopada 1990 roku. W tym czasie Chór wystąpił 49 razy wykonując aż 252 utwory. Następnie przez dwa miesiące dyrygentem był organista Józef Piwko. Wtedy to „Harmonia” po raz kolejny zamilkła. Po ponad rocznej przerwie 10 marca 1992 r. Gerard Miś powrócił na stanowisko dyrygenta i wznowił działalność Chóru. Od tego czasu Chór działał pod opieką Bieruńskiego Ośrodka Kultury, który oprócz środków finansowych zapewniał także zaplecze organizacyjne. Już kilka dni później, 29 marca Chór śpiewał podczas wizytacji ks. Biskupa Damiana Zimonia. Niestety kryzys Chóru trwał nadal. Sytuacja była na tyle trudna, że dla utrzymania właściwego poziomu artystycznego korzystano z pomocy zespołów folklorystycznych „Nowobierunianki”, „Bierunianki” i „Ściernianeczki” oraz chóru z Nowych Bojszów. Tak było choćby podczas I Regionalnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnej w Bieruniu w marcu 1994 r. Ostatnim występem pod kierownictwem Gerarda Misia, było wykonanie Pasji wg Św. Mateusza 27 marca 1994 r. Po przerwie w styczniu 1995 r. chór ponownie wznawia swoją działalność. Prowadzenie przejął Andrzej Kojdecki. Od tego czasu aktywność chóru znacząco się zwiększyła. Oprócz ubogacania uroczystych Mszy Św., udziału w licznych przeglądach pieśni, powszechnym stał się także udział w uroczystościach gminnych, a także występował w partnerskim mieście – Moravskym Berounie. W 2004 r. Polski Związek Chórów i Orkiestr nadał Chórowi „Harmonia” Odznakę Honorową Złotą, co było potwierdzeniem zarówno wysokiego poziomu artystycznego, jak i ugruntowanej pozycji chóru w prezentowaniu i propagowaniu kultury muzycznej. W 2005 r., chcąc nawiązać do swojej historii oraz dorobku artystycznego Chór przyjął nazwę wielce zasłużonego, swego pierwszego dyrygenta Władysława Smołuchy. W tym samym roku, w uznaniu za zasługi i wieloletnią działalność na rzecz Bierunia, z inicjatywy władz miasta, nadano „Harmonii” sztandar. Odbyło się to przy dużym wsparciu sponsorów i zaangażowaniu członków chóru. W 2013 r. dyrygentem została mgr Małgorzata Kalinowska-Przybylska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jej dotychczasowa praca z chórem „Harmonia” zaowocowała wyraźnym poszerzeniem repertuaru o muzykę gospel, ludową i rozrywkową. Działania skierowane są także na utrzymaniu stałego poziomu aktywności Chóru, stąd od lat bierze udział w licznych przeglądach i festiwalach gminnych i regionalnych. Każdego roku „Harmonia” uświetnia swoimi występami obchody kolejnych rocznic odzyskania niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dni Bierunia. Swój wkład ma także w oprawę świąt kościelnych, jak: obchody odpustowe, Niedziela Palmowa i przepięknie wykonaną „Pasja wg św. Mateusza”, Święta Bożego narodzenia z koncertami kolędowymi. Uczestniczy w Gminnym i Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędowych w Bojszowach, Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach, Festiwalu Pieśni Eucharystycznej „O Salutaris Hostia” w Katowicach - Piotrowicach, corocznej „Adoracji Chórów Żłóbka Bożego Dzieciątka w Panewnikach”. Koncertuje także podczas inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bieruniu. Za szczególne i wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury muzycznej, w 2019 r. „Harmonia” otrzymała odznaczenie przyznane przez Zarząd Główny Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr – Odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym.