Zespół Folklorystyczny „NOWOBIERUNIANKI”


Został założony w 1980 r. przez Bronisławę Jaromin i Gerarda Misia muzyka i dyrygenta. Początkowo działał pod patronatem miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich „Porąbek”. W okresie 30-letniej działalności artystycznej zespół przechodził różne etapy przekształceń organizacyjnych i artystycznych. Repertuar zespołu stanowią pieśni pszczyńskie, Górnego Śląska, a także kolędy, kantyczki i inscenizacje ludowe obrzędów i zwyczajów śląskich (np. Noc Świętojańska) wszystkie będące pokłosiem żmudnych poszukiwań środowiskowej tradycji pieśniarskiej. Wiele z nich zostało autorsko opracowane przez Edwarda Sochę znakomitego akompaniatora i aranżera. Zespół posiada własny styl artystyczny, dobrą prezencję, urok wykonawczy i kompletne stroje. Bogaty repertuar sprawia, że należy do zespołów bardzo aktywnych zarówno w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (np. Dni Bierunia, Dni otwartych drzwi Mikołów, Gminny Przegląd Kolęd Bojszowy, Spotkania pod Brzymem w Pszczynie, Przegląd Zespołów Ludowych Wici w Chorzowie, Przegląd Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos w Zebrzydowicach, Przegląd Zespołów Artystycznych w Śmiłowicach). Obecnie kierownikiem zespołu jest pani Małgorzata Berkop a instruktorem muzycznym pan Edward Socha.

Zapraszamy na próby zespołu w każdy poniedziałek o godz. 15.00 do „Remizy”