Zespół Folklorystyczny „ŚCIERNIANECZKI”


powstał w 1991 r. w Ścierniach. Kierownikiem zespołu jest p. Krystyna Czajowska, instruktorem muzycznym p. Bernard Lichota. Jest zespołem wielopokoleniowym; występują w nim całe rodziny.

W repertuarze znajdują się pieśni z regionu Górnego Śląska, zwłaszcza ziemi pszczyńskiej, ale także autorskie piosenki zespołu. Ściernianeczki prezentują również obrzędy i zwyczaje związane ze śląską ziemią.

Zespół występuje podczas imprez gminnych np. (Dni Bierunia, Dożynki), okolicznościowych (np. Dni Matki, Babci, Dziadka, z okazji Barbórki), wyjeżdża na konkursy i przeglądy folklorystyczne (np. „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach, „Wici” w Chorzowie, przegląd kolęd i pastorałek w Będzinie), brał udział w telewizyjnej „Sobocie w Bytkowie”, zdobył nagrodę Prezesa Polskiego Radia, nagrodę za pracę artystyczną „Clemens Pro Kultura" przyznaną przez Starostę Bieruńsko – Lędzińskiego oraz liczne nagrody i wyróżnienia na przeglądach i konkursach folklorystycznych.

W swoim dorobku „Ściernianeczki” mają również nagranie własnej kasety i płyty.