Regionalny Zespół Dziecięcy Pieśni i Tańca "Ziemia Bieruńska"


Działa przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego, pod patronatem Bieruńskiego Ośrodka Kultury. Od września 2014 roku w pięciu grupach wiekowych, w zespole tańczy i śpiewa ponad 50 osób. Są to dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pomimo różnic wiekowych łączy nas jedna cecha: miłość do tańca i śpiewu.

Podczas zajęć dzieci i młodzież poznają kroki i figury taneczne polskich tańców narodowych i regionalnych, przyśpiewki i pieśni ludowe, charakterystyczne stroje oraz tradycje ludowe różnych regionów polskiego folkloru.

Spotkania z dziećmi i młodzieżą mają na celu wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz kultywowanie polskiego folkloru.

Taniec ludowy, tak jak inne tańce wspomaga ogólny rozwój dziecka. Kształtuje precyzję ruchów, ich koordynację, orientację przestrzenną, nadaje ruchom dziecka płynność i skoczność. Nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową kształtowaną poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Kadrę zespołu-czyli ludzi, bez których utalentowana wokalnie i tanecznie młodzież i dzieci nie mogłaby realizować swoich artystycznych marzeń stanowią: założyciel zespołu, kierownik artystyczny, choreograf i instruktor – Justyna Pociennik, akompaniator i instruktor wokalu – Rafał Borkowy.