Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w Bieruniu z myślą o aktywizacji intelektualnej osób, które zakończyły swoją działalność zawodową. Aktywność życiowa człowieka nie kończy się przecież wraz z odejściem na emeryturę. Teraz gdy nie ciążą już obowiązki rodzinne i zawodowe można oddać się robieniu tego, co daje przyjemność i satysfakcję. Uczestnictwo w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozwala słuchaczom na poszerzenie wiedzy, zaspokojenie zainteresowań, poznanie nowych osób i nawiązanie przyjaźni. Z drugiej strony przyjęcie na siebie obowiązków słuchacza to konieczność – najpierw wyboru najodpowiedniejszego dla siebie rodzaju zajęć, później – systematyczne w nich uczestnictwo. Ma to istotne znaczenie dla organizacji czasu wolnego, pokonywania bezczynności, a także dyscyplinuje i mobilizuje intelektualnie i fizycznie, co ma niebagatelne znaczenie dla utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego. Słuchaczem uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba w wieku dojrzałym zamieszkała w Bieruniu bądź w okolicy, która zakończyła działalność zawodową i jest zainteresowana dalszą edukacją i szeroko pojętą aktywnością. Wykształcenie słuchaczy nie ma znaczenia, można zostać słuchaczem nie zależnie od stopnia wykształcenia. W Uniwersytecie Trzeciego Wieku nie ma stresujących kolokwiów, zaliczeń i egzaminów jak na tradycyjnych uczelniach. Wiedzę i umiejętności nabyła się więc z przyjemnością, nawiązując przy okazji nowe relacje z ludźmi w podobnym wieku i sytuacji życiowej.

Opłata za semestr, jaką ponosi słuchacz wynosi 50 zł.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w zajęciach.

Bliższe informacje:
Kierownik UTW: Dawid Chajec (tel. 32 772 37 80, kom. 797 907 612) dawid.chajec@jckziu.edu.pl
Koordynator UTW Bieruń Stary:  Joanna Lorenc (tel. 32 216 40 16)
Koordynator UTW Bieruń Nowy:  Adam Kondla (tel. 32 216 21 18, kom. 577 513 400)

Dodatkowe informacje na stronie   www.centrumutw.pl/home/miasta-utw/bierun/


Opłata administracyjna – 50 zł. płatne do 31 marca 2020 na konto:

ING Bank:   56 1050 1214 1000 0024 4854 7790

z dopiskiem

UTW Bieruń  2020- semestr letni

Koniecznie proszę podać imię i nazwisko wpłacającego słuchacza UTW

Wykłady, poniedziałki godz. 17:00

17.02.2020 – JUTRZENKA – mgr Marta Adamowicz – Zero Waste, mieć mniej

02.03.2020 – REMIZA – prof. Grzegorz Odoj – Życie w małym mieście – atut czy niedogodność? Przepadek Sławkowa

16.03.2020 – JUTRZENKA – mgr Karolina Szostkiewicz – dieta i alergie

30.03.2020 – REMIZA – dr Sabina Skałka – Nepal – opowieść o dachu świata

20.04.2020 – JUTRZENKA – mgr Sławomir Pastuszka – Tajemnice cmentarza Żydów bieruńsko-lędzińskich

04.05.2020 – REMIZA – mgr Agnieszka Szymula

18.05.2020 – JUTRZENKA – mgr Tomasz Bukalski

01.06.2020 – JUTRZENKA – mgr Nina Rosowska – Czym właściwie jest zdrowie? Co ma na nie wpływ?

15.06.2020 – REMIZA – Zakończenie Semestru