Chór "Harmonia"

Chór „Harmonia” im. Władysława Smołuchy

Początek chóru datuje się na kwiecień 1954 r. z inicjatywy komitetu organizacyjnego w składzie: Józef Mądry - prezes, Bernard Henslok, Ludwik Mrozek, Franciszek Biela. Pierwszym dyrygentem został Władysław Smołucha, dyrektor szkoły muzycznej w Oświęcimiu. Chór przyjął nazwę Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” i liczył 97 czynnych oraz 37 wspierających członków. Na konkursie śpiewaczym okręgu pszczyńskiego w 1955 r. zdobył II miejsce, a w 1956 r. na Zjeździe Śpiewaczym w Pszczynie i w 1958 r. na Zjeździe w Bieruniu Starym, chór „Harmonia” zdobył IV miejsce. W 1977 r. chór, po kilku latach przerwy, wznowił działalność jako zespół kościelny. Chórzyści dwukrotnie wystąpili podczas wizyt Papieża Jana Pawła II w Oświęcimiu-Brzezince i Katowicach-Muchowcu. Po śmierci zasłużonego dyrygenta (28.11.1986 r.), jego miejsce zajął uczeń i bliski współpracownik Gerard Miś, w latach 1990-1991 Józef Piwko, do 1994 r. ponownie Gerard Miś, następnie w latach 1995-2013 funkcję tę sprawował Andrzej Kojdecki, nauczyciel szkoły muzycznej w Oświęcimiu.


Od 1992 r. patronat nad „Harmonią” objął Bieruński Ośrodek Kultury, zapewniając środki na jego działalność. Obowiązki prezesa chóru, od 2003 r., pełni Jadwiga Piskorek. W 2004 r., z okazji Jubileuszu 50-lecia, Polski Związek Chórów i Orkiestr przyznał chórowi Złotą Odznakę Honorową. Rok później władze miasta Bierunia IV kadencji nadały mu sztandar, a zespół przyjął imię pierwszego dyrygenta Władysława Smołuchy. Podczas jubileuszu 60-lecia chóru w 2014 r., ŚZChiO nadał „Harmonii” Odznakę Złotą z Laurem.
Od 2013 r. dyrygentem jest Małgorzata Kalinowska-Przybylska, która rozszerzyła repertuar chóru o muzykę ludową, rozrywkową oraz gospel-spiritual. Na krótko, od listopada 2017 do czerwca 2018 roku chór w zastępstwie prowadził młody dyrygent i śpiewak Opery Śląskiej w Bytomiu Krzysztof Hrycyszyn.
Od lat „Harmonia” bierze czynny udział w licznych przeglądach i festiwalach, takich jak: Ogólnopolski Przegląd Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej w Żorach, Festiwal Pieśni Maryjnej „Magnificat”, Festiwal Pieśni Eucharystycznej „O, Salutaris Hostia” w Katowicach-Piotrowicach, Gminny i Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędowych w Bojszowach. Ponadto chór koncertował w Czechach, w partnerskim mieście Moravskim Berouniu, występował w czasie nadania tytułu Honorowego Obywatela Kardynałowi Stanisławowi Nagiemu, ustanowienia św. Walentego patronem miasta Bierunia oraz cyklicznie wzbogaca pięknem swojego śpiewu uroczystości lokalne, państwowe i kościelne.
W 2019 r. chór obchodził uroczystość 65-lecia swojego istnienia, otrzymał Odznakę Honorową Złotą z Wieńcem Laurowym ŚZChiO. Chór „Harmonia” również jest współorganizatorem I Festiwalu Pieśni Radosnej w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim.

Chór Harmonia

do góry